Follow Ajuntament de Felanitx on:

Equip de govern

Joan Xamena Galmés - Batle Batlia, Urbanisme, Pla General, Mobilitat
Pere Mestre Manzanares Hisenda, pressuposts i economia productiva
Xisco Duarte Barceló Àrea Social: cultura, patrimoni, mercats, fires, comerç, biblioteques i política lingüística
Joan Aznar Hernández Infraestructures i manteniment...
Jaume Monserrat Vaquer Agricultura, camins, turisme, platges, trànsit i circulació, polici local i modernització
Isabel Montero Morán Educació, afers socials, menors, família, mediació cultural, immigració, tercera edat, sanitat i igualdat
Pere Cler Porcel Joventut, participació ciutadana, festes, esports
Colau Barceló Monserrat Regeneració del centre de Felanitx, pla municipal d'habitatge, gestió i protecció de l'entorn natural
Elena Carrillo Hernández Formació i ocupació, ordenances municipals i suport de l'àrea econòmica i contractació
Llorenç Tortella Roig Suport a la policia local, batlia de Portocolom