Follow Ajuntament de Felanitx on:

L'Ajuntament informa

L'Ajuntament de Felanitx convoca les següents places:
1 plaça de Subinspector de la Policia Local

3 nov. 2014

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria d

3 nov. 2014
Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'obres de 
14 oct. 2014

Se somet a informació pública per un termini de 10 dies, els expedients:

14 oct. 2014

Pàgines