Follow Ajuntament de Felanitx on:

L'Ajuntament informa

Felanitx, 19 de juliol de 2017

 

19 jul. 2017

Aprovats per la Junta de Govern Local de dia 27 de juny de 2017 els criteris d'inscripció de

14 jul. 2017

Bases de la convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats relacionades amb la promoció i la dinamització d

6 jul. 2017

TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA sobre la regulació dels usos dels horts urbans de Felanitx

27 jun 2017

Pàgines