Follow Ajuntament de Felanitx on:

Son Mesquida

Està situat entre Campos, Felanitx i Porreres. Va néixer a partir de la desmembració de Son Mesquida, la qual ja havia donat lloc a les possessions de Son Mesquidassa, Son Mallol i Son Mesquida. Però sobretot es formà com a entitat de població durant el s. XIX, especialment a partir de la parcel.lació de Son Mallol -en aquesta possessió al s. XVIII hi havia un oratori- L'any 1803 el propietari de Son Mesquida construí un altre oratori a la seva possessió, posterioment engrandit. I el 1925 es construí l'oratori actual, dedicat a la Mare de Déu del Carme, que també servia d'escola. L'entitat de població disseminada Son Mesquida comprèn tota la segona volta des de la carretera de Porreres fins a la de Campos. Té una població de 366 habitants (2013).