Follow Ajuntament de Felanitx on:

Mercat Municipal

Carrer d’en Reus, 1

Fou construït en temps de la República entre els anys 1933 i 1936, el projecte fou realitzat per l'’arquitecte Francesc Roca. El lloc on està situat era abans l’'antic Hospital i l’'edifici de la Quartera. La seva localització en una zona amb molt pendent condicionà notablement l’'organització de les façanes i també la construcció d'’una planta semisoterrània per tal d’'anivellar la planta principal. El material emprat en la seva construcció va ser variat. Combina la pedra, el formigó i el ciment, tots els arcs, així com els brancals i les llindes de les finestres, estan protegits per peces de marès de Porreres, igual que els escaires de l’'edifici. La construcció apareix marcada per l’'estil regionalista, promogut pels governs republicans. L'’interior de la primera planta s’'utilitza com a mercat"(1) de verdures, carn, peix i flors. Està obert cada dia menys els dilluns, però el dia que hi ha més activitat és el diumenge. Al mercat també hi podem trobar l'Oficina d'Informació Turística i Comercial.

(1)BARCELÓ MARTORELL, A.; BENNÀSSAR COLL, B.; BONET BURGUERA, A.; MONTSERRAT GARCIAS, C. El patrimoni artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Mallorca,2001.