Follow Ajuntament de Felanitx on:

Llista definitiva de persones admeses i excloses per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG)