Follow Ajuntament de Felanitx on:

Fundació Mossèn Cosme Bauçà

Carrer de sa Sínia,  20

Mossèn Cosme Bauçà va néixer a Felanitx l'any 1871. Ordenat sacerdot el 1896. Es dedicà a l'estudi de la història local. Edità una Història de Felanitx en sis toms (1921-1948)  i una multitud d'opuscles sobre temes històrics.

Morí el 13 de febrer de 1959 i l'Ajuntament li concedí la medalla de la Ciutat. L'any 1960 també li dedicà la plaça veïnada de la seva casa (Plaça de la Sínia) i el 27 d'agost de 1972 fou proclamat fill il·lustre de Felanitx.

L'edifici era un molí, anomenat “El molí d'en Bou”, d'aquí el seu mal nom d'es Capellà Bou”. L'edifici va ser el seu habitatge, i que ell llegà per a la construcció d'una fundació cultural. La Fundació Museu Cosme Bauçà fou erigida el 4 de maig de 1962. L'edifici no presenta la fisonomia habitual dels molins, ja que entre finals del segle XIX i principis del segle XX fou transformada part de l'estructura de la casa i s'ornamentà seguint la moda medievalista de l'època. D'aquesta manera s'ompliren de merlets els remats de la torre i altres estructures de la casa, i s'obriren finestres amb arc de ferradura. En l'actualitat i durant el pas dels darrers anys ha sofert vàries reformes, com explicarem més endavant.