Follow Ajuntament de Felanitx on:

Cala Ferrera

Urbanització aprovada els anys 1970 i 1973. És la darrera cala de la costa de Felanitx on comença el terme de Santanyí, amb el nucli de Cala d'Or. Una altra urbanització propera és ses Sivines de Baix, aprovada el 1986. Cala Ferrera té una població de 296 habitants (2013) i una oferta hotelera de 4.000 places. En el mapa del cardenal Despuig consta com a Cala Ferrer.