Follow Ajuntament de Felanitx on:

ANUNCI PRIMERA SESSIÓ - CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT, UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A